آرشیو نوشته ها

آرشیو نوشته ها

17 فروردین 1396
19:00

همه شما می دانید که کشور عزیزمان ایران در حال نزدیک شدن به بزرگترین رویداد سیاسی خود یعنی انتخابات ریاست جمهوری می باشد. بنابراین برای آن دسته از نامزدهای انتخاباتی که می خواهند عملکرد خوبی در این زمینه داشته و شانس خود را برای انتخاب شدن بیشتر کنند نیاز است که حضوری کاملا مثبت و موثر در این زمینه داشته باشند. همانگونه که مطلع هستید شاید بتوان پاسخگویی به نیازهای مردم را از جمله مهم ترین فاکتورهای پیروزی در انتخابات دانست اما قطع به یقین داشتن یک کمپین قوی انتخاباتی یک ویژگی متمایز است که همه نامزدها به کارکردهای این گونه کمپین ها...