@@edit

آموزش تبیین استراتژی بازاریابی نوین از طریق صدا

ضرورت های بازاریابی از طریق صدا

/the-necessity-of-sound-through-marketing/

اولین گامی که شما باید در جهت داشتن یک بازاریابی خوب بردارید این است که باید نقاط ضعف و قدرت شرکت خود را به خوبی شناسایی کنید و بر اساس این نکته ها باید استراتژی متناسب با آن را در مورد بازاریابی طراحی کنید. به همین دلیل شما باید بتوانید در ابتدا یک توصیف کامل و خوب از شرکت خود داشته باشید...