@@edit

امکان ارسال پیام های صوتی از طریق نقشه

ارسال پیام های صوتی انبوه از طریق آوامپ وآواتل

/send-bulk-voice-messages-via-awamp-oawatl/

شرکت های زیادی هستند که ممکن است با شما تماس داشته باشند وبگویند که می توانند برای شما پیام های متنی زیادی را ارسال کنند. اما همانگونه که میدانید در آنها گزنیه های زیادی برای ارسال های سفارشی پیام ها وجود ندارد به همین علت شما هزینه تبلیغات خود را پرداخت کرده اید اما به آن گونه که باید...