@@edit

ایجاد یک ارتباط نزدیک با مخاطبان سیاسی از طریق پیا

پیروزی در انتخابات با پیامک صوتی

/the-victory-in-the-election-with-voice-sms/

همه شما می دانید که کشور عزیزمان ایران در حال نزدیک شدن به بزرگترین رویداد سیاسی خود یعنی انتخابات ریاست جمهوری می باشد. بنابراین برای آن دسته از نامزدهای انتخاباتی که می خواهند عملکرد خوبی در این زمینه داشته و شانس خود را برای انتخاب شدن بیشتر کنند نیاز است که حضوری کاملا مثبت و موثر در...