@@edit

تاثیرات پیام های صوتی انبوه در جذب مشتری بیشتر

تاثیر پیامک صوتی انبوه بر بازاریابی موبایل

/the-impact-of-mass-voice-sms-on-mobile-marketing/

پیامک صوتی انبوه یک تکنولوژی ارتباطی ساده است که یک پیام صوتی از قبل ضبط شده را به صدها یا هزاران نفر در بازه های زمانی کوتاه ارسال می کند. بیشترین کاربرد آن برای هشدار به انجمن ها ، انواع اعلان ها ، کاربردهای تجاری و یا برای مقاصد توسعه ای می باشد. این نوع از پیام های صوتی انبوه می تواند...