@@edit

روش های نوین بازاریابی

بازاریابی شرکت های بیمه با تبلیغات پیامک صوتی

/with-insurance-companies-marketing-advertising-sms-audio/

شرکت های بیمه از جمله پر کاربردترین خدماتی است که مردم بسیار با آن درگیر هستند به همین دلیل این خدمات فی النفسه با جمع عظیمی از مردم سرو کار دارند و هر شغلی که با حجم زیادی از مردم کار داشته باشد می تواند درآمد خوبی برای آن شرکت داشته باشد. اما به دلیل اینکه در بین شرکت های بیمه برای دست...

ضرورت های بازاریابی از طریق صدا

/the-necessity-of-sound-through-marketing/

اولین گامی که شما باید در جهت داشتن یک بازاریابی خوب بردارید این است که باید نقاط ضعف و قدرت شرکت خود را به خوبی شناسایی کنید و بر اساس این نکته ها باید استراتژی متناسب با آن را در مورد بازاریابی طراحی کنید. به همین دلیل شما باید بتوانید در ابتدا یک توصیف کامل و خوب از شرکت خود داشته باشید...