@@edit

شرایط اعطای نمایندگی به افراد برای سیستم های پیامک

نرم افزار تماس صوتی انبوه

/mass-voice-call-software/

با توسعه راه کارهای متعدد در مورد تبلیغات از طریق تلفن های همراه شاهد آن هستیم که در سال های اخیر تعداد کسانی که به سیستم های پیام های متنی انبوه روی آورده اند بسیار افزایش پیدا کرده است. اما تحقیقات حاکی از آن است که این سیستم کارایی خود را از دست داده است و مردم دیگر مانند قبل وقت برای...