@@edit

ضبط حرفه ای پیام های صوتی

مزایای پیامک صوتی در جذب مشتریان بیشتر برای تجارت ها

/the-benefits-of-voice-sms-to-attract-more-customers-for-your-business/

عبارت voice sms یا همان پیامک صوتی یک پیام شخصی و از پیش ضبط شده می باشد که برای هزاران شماره معین شده و در طول مدت بسیار کوتاهی ارسال می گردد. همچنین این امکان وجود دارد که دریافت کننده پیام بتواند با پیام تعامل داشته باشد و ایشان می توانند از طریق صفحه کلید گوشی خود این کار را انجام...