@@edit

چرا باید از سیستم بازاریابی موبایلی استفاده کنیم

متمایز ترین خدمات سرویس های پیامک صوتی

/the-most-distinctive-of-the-voice-sms-service/

سرویس پیامک صوتی چیست ؟ پیامک صوتی انبوه در واقع ارسال پیام های از پیش ضبط شده می باشد که می توانید آنها را به صورت انبوه به تعداد بسیار زیادی از شماره ها ارسال نمایید. این سیستم در حالتی یک ivr نیز برای شما به شمار خواهد رفت. و امروزه به صورت گسترده ای از آن استفاده می شود. به پیامک صوتی...