@@edit

چرا بیشتر سازمان ها از پیامک صوتی استفاده می کنند

تماس های صوتی انبوه و کاربردهای آن

/voice-calls-and-its-applications/

تماس صوتی انبوه یا همان پیامک صوتی انبوه یک تکنولوژی ساده است که از طریق آن می توانید یک پیام صوتی از پیش ضبط شده را به n شماره دلخواه از مشتریان خود ارسال کنید. در نهایت اینکه تماس های صوتی انبوه یک پروسه کاملا اتوماتیک است ، و نیازی به هیچ گونه دخالت انسانی وجود ندارد تا این تماس ها...