@@edit

چرا کاندیداها باید از پیام های صوتی استفاده کنند

برآوردهای سیاسی از طریق تماس های صوتی

/political-estimates-through-voice-calls/

از مردم عوام بازخورد تهیه نمایید آیا شما نیز جزء آن دسته از افرادی هستید که می خواهید امسال یک پخش همگانی از تماس های صوتی داشته باشید؟ آیا شما می دانستید که از طریق سیستم های تماس صوتی انبوه می توانید دقیق ترین بازخورد ها را ازسمت مشتری داشته باشید؟ یک کمپین تحقیقاتی بهترین راه برای...

چگونه سیاستمداران می توانند با پیامک صوتی انبوه برای خود رای جمع آوری کنند؟

/how-can-politicians-voice-sms-with-their-votes-they-collect-for-the-mass/

ارسال پیام های صوتی انبوه چندین سال است که در مورد بسیاری از کمپین های تبلیغاتی سیاسی مورد استفاده قرارگرفته است. از پیام های صوتی انبوه برای هشدار دادن در مورد وقایع ، نمونه گیری در مورد آراء ، ارسال اعلان های عمومی با استفاده از یک بانک اطلاعاتی از شماره تلفن ها می باشد که در آن می...