@@edit

کاربرد پیامک های صوتی انبوه در کمپین های سیاسی

مهم ترین مزیت های تماس های صوتی انبوه در معرفی خدمات

/the-most-important-advantages-of-voice-calls-on-the-mass-introduction-of-services/

تماس های صوتی انبوه در واقع یک تکنولوژی ساده است که یک پیام صوتی از قبل ضبط شده را به صدها یا هزاران شماره ثابت یا همراه در یک بازه زمانی کوتاه ارسال می کند. تماس های صوتی انبوه ، تماس های صوتی اتوماتیکی هستند که شامل یک لیست مدیریت شده از شماره هایی می باشد که به صورت چند تایی با آنها...